ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขัวก้อม บ้านขัวก้อม หมู่ที่ 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขัวก้อม บ้านขัวก้อม หมู่ที่ 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขัวก้อม บ้านขัวก้อม ม.2

Print Friendly, PDF & Email
10 ธันวาคม 2565